Rozposlanie koledníkov Dobrej noviny

Katedrála – Bazilika svätého Emeráma v Nitre sa naplní takmer výlučne deťmi jedenkrát za rok. Pred Vianocami. Dôvod je vždy rovnaký: tzv. vysielacia svätá omša pre ich vianočné koledovanie. V nedeľu 13. decembra 2015 ich do nitrianskeho biskupského chrámu prišlo takmer päťsto. Svätú omšu celebroval generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. V homílii mladých koledníkov povzbudil, aby ohlasovali zvesť o narodení Božieho Syna vo svojich farnostiach a v prostredí, kde žijú, a to aj prostredníctvom Dobrej noviny. Pred koncom svätej omše deti zaspievali a predniesli koledu. 

Dobrá novina je každoročne spojena s finančnou zbierkou určenou pre deti z Afriky. Dvadsať predchádzajúcich ročníkov ukázalo, že účinne pomôcť tým, ktorí žijú v ťažkých podmienkach dokážu aj deti na Slovensku.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

VIDEO TU

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA