Sekretár Kongregácie pre klerikov Jorge Carlos Patron Wong v Nitre

Sekretár Kongregácie pre klerikov arcibiskup  Mons. Jorge Carlos Patron Wong v rámci svojej návštevy Slovenska zavítal 25. októbra 2019 aj do sídla Nitrianskeho biskupstva a Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Spolu so svojim sprievodom si počas návštevy prezrel areál Nitrianskeho hradu, Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma a navštívil aj Pamätnú izbu blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, ako aj kňazský seminár. Počas osobného stretnutia s nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, generálnym vikárom Mons. Petrom Brodekom, veľprepoštom Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefanom Vallom, vedením Biskupského úradu a predstavenými Kňazského seminára sv. Gorazda sa oboznámil s históriou a súčasnosťou Nitrianskej diecézy, či problematikou stavu a úrovne prípravy seminaristov na kňazské pôsobenie. Návšteva v Nitre sa uskutočnila v priateľskej atmosfére a vzácny hosť mal z pobytu v sídle starobylej diecézy mimoriadne dobrý dojem, k čomu prispel aj dar od bohoslovcov nitrianskeho kňazského seminára. Mons. Viliam Judák a predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda sa s arcibiskupom Wongom mali možnosť stretnúť aj v Badíne počas sv. omše v Kaplnke sv. Františka Xaverského, ktorú celebrovali spolu s ním a biskupmi, kňazmi a diakonmi zo všetkých slovenských diecéz. Po svätej omši si mali možnosť vypočuť aj prednášku arcibiskupa Wonga na aktuálne témy života Cirkvi.

Mons. Jorge Carlos Patron Wong Jorge Carlos Patron Wong sa narodil v meste Merida, v štáte Yucatán v Mexiku, 3. januára 1958. Študoval v yucatánskom seminári filozofiu a teológiu. Za kňaza bol vysvätený 12. januára 1988 pre arcidiecézu Yuacatán. V rokoch 1988 – 1993 študoval na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde nadobudol dvojakú špecializáciu z psychológie a spirituálnej teológie. Vyučoval v maristickom Centre vyšších štúdií a bol univerzitným kaplánom v Meride, koordinátorom komisie pre médiá a komunikáciu a formátorom v seminári. Od roku 2000 do 2009 bol rektorom yukatánskeho teologického seminára a v rokoch 2003 – 2008 predsedom Organizácie mexických seminárov (OSMEX); v rokoch 2004 – 2009 predsedom Latinskoamerickej organizácie pre semináre (OSLAM). Pápež Benedikt XVI. ho 15. októbra 2009 menoval pomocným biskupom diecézy Papantla. Biskupskú vysviacku prijal 15. decembra 2009. Druhého mája 2012 ho pápež Benedikt XVI. menoval diecéznym biskupom Papantle, v regióne Veracruz. Bol zvolený za predsedu Biskupskej komisie pre duchovné povolania a služby na obdobie 2012 – 2015 a za člena Oddelenia pre duchovné povolania a služby Latinskoamerickej biskupskej rady na obdobie 2011 – 2015. Dvadsiateho prvého septembra 2013 ho pápež František povýšil na arcibiskupa ad personam a menoval sekretárom pre semináre Kongregácie pre klerikov.