Vincentínska rodina v Nitre si uctila relikvie svojho zakladateľa sv. Vincenta de Paul

Provinciálny dom Dcér kresťanskej lásky – sestier Vincentiek 8. októbra 2019 prijal relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré v rámci svojho putovania po Slovensku prišli aj do Nitry. Relikvie sv. Vincenta sestry spolu s členmi Vincentínskej rodiny privítali a za spevu v procesii uložili do kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, kde si mohli v tichosti a v modlitbe uctiť ostatky do polnoci. Na druhý deň pokračoval duchovný program od skorého rána modlitbou ranných chvál zo slávnosti sv. Vincenta, sv. omšou, modlitbou posvätného ruženca a litániami k sv. Vincentovi. Predpoludním celeberoval p. Tomáš Brezáni CM sv.omšu za hojnej účasti veriacich z okolia i zo vzdialenejších miest. V homílii vyzdvihol čnosti sv. Vincenta a jeho snahu čo najviac sa so svojim životom priblížiť Ježišovi Kristovi. Popoludní program pokračoval eucharistickou adoráciou a akadémiou pod názvom „Proroctvo a nádej“ o živote sv. Vincenta, ktorý bol prorokom vo svojej dobe bol mužom odhaľovania zla, mužom ohlasovania, mužom lásky, mužom jednoty, mužom plným Boha, bol mužom odovzdávania, mužom vynaliezavosti. Súčasťou popoľudňajšieho programu bola aj modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu, modlitba posvätného ruženca, ukončenie deviatnika a modlitba litánií k sv. Vincentovi. Bohatý duchovný program bol zakončený podvečer rozlúčkou s relikviami, po ktorej bol relikviár sv. Vincenta prevezený do farského kostola sv. Juraja v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Sestry Vincentky vyjadrili Bohu vďaku za každú milosť, ktorú všetkým prosiacim sv. Vincent vyprosuje, a vďaku za jeho orodovanie, starostlivosť o svoju rehoľu a všetky deti jeho duchovnej rodiny!