Šiesta pôstna streda v Katedrále v Nitre o šiestej bolesti Panny Márie

Mŕtve Ježišovo telo vkladajú do náručia jeho Matky – to bola téma meditácie, ktorú v stredu 9. apríla 2014 (v rámci pôstneho cyklu) predniesol v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre generálny vikár Mons. Peter Brodek. Tu je jej časť:

„Mária prežívala najväčšiu stratu svojho života. Ježiš jej ležal mŕtvy v lone, z ktorého sa narodil. Navonok sa nič nedeje, ale vo vnútri áno. Pohľad na Ježišove rany po klincoch, bičovaní, prebodnutý bok – to všetko prebúdza bolestnú lásku, ktorá chce všetko zahojiť. Mária objíma Ježišovo mŕtve telo. Mohli by sme povedať, že ešte s väčšou láskou ako dieťa Ježiša v betlehemskej maštali. Všetka bolesť, ktorú prežívala s ním ešte znásobovala jej lásku k nemu. S veľkou úctou a láskou sa dotýka tohto mŕtveho tela. Mnoho ľudí má z mŕtvych strach, zvlášť v súčasnosti, keď väčšina ľudí zomiera v nemocniciach a príbuzní sa s mŕtvymi stretávajú už len na cintorínoch. Mŕtvemu telu máme vzdať tiež náležitú úctu, pretože nosilo v sebe nesmrteľnú dušu. Na mŕtve telo by sa mali pozerať zvlášť tí, ktorí sa viac venujú telu ako duši. (…) Mária drží v náručí Ježišovo telo, v ktorom sa nám stal podobným vo všetkom okrem hriechu. To telo, ktoré prijalo na seba ľudskú prirodzenosť, to telo, ktoré sa namáhalo v každodennej práci, telo, ktoré podávalo pomocnú ruku ľuďom v núdzi, cez ktoré sa uskutočnilo veľa zázrakov. Telo, ktorého sa chceli zúbožení ľudia aspoň dotknúť, či ktorého ruky lámali chlieb a žehnali deti. Telo, cez ktoré k nám prehovoril Boh. Telo, cez ktoré nás Boh miloval až na smrť. Telo z Máriinho tela. Ale jeho božsko-ľudská duša zostúpila k zosnulým. (…) Mária napriek mlčaniu a vnútornej bolesti nestráca vieru ani v tejto chvíli. Prosme Sedembolestnú, aby ani vtedy, keď zdanlivo v našom živote všetko už bude stratené, keď nebude už nijaká nádej, aby sme ani vtedy nestratili vieru. Ježiš chce našu vieru, aby mohol urobiť zázrak. Aby skrze ňu v nás zavŕšil svoje víťazstvo nad zlom, nad zlým. Len s touto vierou spoznávame, že Ježiš zomrel, aby sa nám stal ešte bližším“.

spracoval Miroslav Lyko