Škapuliarska púť v Topoľčiankach – pozvánka

V Topoľčiankach sa v dňoch 8.-11.7. 2020 uskutočňuje tradičná Škapuliarska púť. RKFÚ Topoľčianky pozýva na duchovný program, ktorého súčasťou krížové cesty pre slovenských i maďarských pútnikov, prijímanie nových členov do Škapuliara, ako aj sväté omše pre slovenských i maďarských pútnikov. Všetci sú srdečne pozvaní a súčasne povinní dodržiavať platné hygienické a protiepidemiologické opatrenia v záujme ochrany zdravia účastníkov.