Škapuliarska púť v Topoľčiankach

Topoľčianky (16. júla) Na pútnickom mieste v Topoľčiankach sa 15. a 16. júla 2017 konala tradičná púť k Panne Márii Škapuliarskej.

Hlavnú svätú omšu pre pútnikov v nedeľu 16. júla celebroval nitriansky  biskup Mons. Viliam Judák. V homílií pripomenul dedičstvo viery v Boha, ktoré zdedila aj naša generácia. Jedným z pilierov našej viery, duchovného dedičstva je – podľa jeho slov – aj starobylá úcta k Panne Márií na viacerých pútnických miestach po celom Slovensku, vrátane Topoľčianok. Nitriansky biskup povzbudil  prítomných, aby sa k Božej Matke vinuli s dušou duchovného dieťaťa.

Michal Stríženec / Miroslav Lyko

to2