Skončil sa 28. ročník festivalu kresťanského divadla – Gorazdov Močenok 2020

2. augusta 2020 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

V dňoch 26. júla – 2. augusta 2020 sa pod heslom “Na počiatku bolo slovo” v Močenku pri Nitre uskutočnil už 28. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla – Gorazdov Močenok. Jeho cieľom bola pomoc súborom, ktoré sa na Slovensku venujú kresťanskému divadlu, ale aj šírenie úcty k sv. Gorazdovi, rodákovi z Močenka, sprítomnenie duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií ktoré na naše územie priniesli sv. Cyril a Metod, a rozvíjanie a aktualizácia ich odkazu.

Pre účastníkov festivalu tak organizátori napriek sťaženým podmienkam spôsobeným opatreniami proti šíreniu koronavírusovej infekcie pripravili hodnotný duchovný, kultúrny a sprievodný program. Jeho súčasťou boli duchovné obnovy a stavovské prednášky, ktorých sa zhostili misionári Spoločnosti Božieho Slova pátri Thomas Tulung SVD a Pavol Baláž SVD., ale aj každodenné sväté Omše, ktoré celebrovali aj rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mons. Marián Dragúň, oratorián Juraj Vittek, či kňaz a publicista Mons. Marián Gavenda.

V rámci sprievodného programu sa uskutočnila prezentácia najnovšej publikácie ďalšieho významného miestneho rodáka, biskupa – ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka pod názvom “Tajomstvo zoborského kláštora, vernisáž výstavy ilustrácií akademického maliara Martina Oscitého, prezentácia príležitostnej poštovej pečiatky, vernisáž výstavy fotografií venovanej životnému jubileu Michala Kováča – Adamova, kultúrneho a literárneho historika, teatrológa, dramatika a podporovateľa festivalu, talkshow s hercom SND Jánom Gallovičom, tvorivé dielne, workshopy, či hudobné  koncerty. Nechýbalo tradičné putovanie pútnikov od sochy sv. Gorazda po ceste solúnskych bratov do starobylej Nitry spojené s odovzdaním posolstva festivalu na Nitrianskom hrade a svätou omšou v katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval ďalší rodák z Močenku a v súčasnosti farár farnosti Dolný Pial Igor Hanko.

V rámci súťažnej prehliadky mali diváci možnosť vidieť 6 súťažných a 3 nesúťažné divadelné predstavenia. Víťazom festivalu sa stal Detský divadelný súbor Prvosienka zo Zákamenného s inscenáciou pod názvom “Na krídlach”.

Festival vyvrcholil slávnostnou svätou omšou v nedeľu 2. augusta pri kaplnke v časti Gorazdov, ktorú celebroval ordinár OS a OZ SR a predseda komisie KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru Mons. František Rábek spolu s miestnym dekanom Petrom Michalovom, provinciálom Spoločnosti Božieho Slova Pavlom Krutákom SVD a ďalšími kňazmi v priamom prenose RTVS. Popri širokej verejnosti sa je zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja pod vedením predsedu Milana Belicu, a predstavitelia obecnej samosprávy pod vedením starostu obce Romana Urbánika, ktorí patria medzi každoročných podporovateľov festivalu. Biskup Rábek vo svojej homílii priblížil motiváciu a hodnoty, ktoré viedli sv. Gorazda a jeho spoločníkov do nezištnej spolupráce so sv. Cyrilom a Metodom v záujme evanjelizácie a šírenia viery a kultúry, a ich príklad predostrel prítomným na súčasné pomery života ľudskej spoločnosti aj na Slovensku. 28. ročník festivalu Gorazdov Močenok skončil a napriek sťaženým podmienkam bol úspešným podujatím svedčiacim o živej existencii kresťanského divadla na Slovensku, ale aj záujme kresťanskej verejnosti o tento druh hodnotovej kultúry.