Skončil sa 6. ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu v Nitre

6. ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu v Nitre, ktorý sa konal v dňoch 4. – 25. septembra 2022 v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade v Nitre sa skončil. Počas piatich koncertov sa mohli milovníci vážnej a sakrálnej hudby započúvať do skladieb napr. Muffata, Frescobaldiho, Bacha, Haydna, Mozarta, Stanleyho, Vivaldiho, Liszta a ďalších v podaní organových umelcov, akými boli Pier Damiano Peretti  z Rakúska, Paolo Oreni z Talianska, nitriansky katedrálny regenschori Vladimír Kopec, členovia Nitrianskeho komorného orchestra, či Thierry Mechler z Francúzska. V stredu 21. septembra počas sv. omše zaznela aj omša Missa brevis ex E od nitrianskeho skladateľa z polovice 19. stor. I. Hublera, ktorá doteraz ležala v Diecéznom archíve v Nitre. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Nitrianskeho biskupstva a Castellum, n. o., a tiež vďaka sponzorom, najmä spoločnosti UNIQA SERVICE GROUP, ktorá podporuje festival už od jeho vzniku v r. 2017, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Fondu na podporu umenia. Starobylá Katedrála – Bazilika sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa tak stala opäť miestom kultúrneho podujatia, ktorému tak jej interiér a duchovná atmosféra dodali punc dôstojnosti a vznešenosti, aká takémuto podujatiu právom patrí. Svedčil o tom aj záujem verejnosti a hojná účasť na jednotlivých koncertných večeroch.