Skončil sa XXIX. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2021

3. augusta 2021 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

V rodisku prvého známeho slovenského svätca sv. Gorazda v Močenku pri Nitre sa skončil XXIX. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2021. Festival prebiehal v Močenku v dňoch 25. júla – 1. augusta 2021. Súčasťou pestrého festivalového programu popri divadelných inscenáciách boli už tradične aj duchovné, kultúrne, či vzdelávacie aktivity, ako každodenné sv. omše vo Farskom kostole sv. Klimenta, spoločné modlitby posvätného ruženca, duchovné obnovy spojené s diskusiami na rôzne životné témy, besedy s osobnosťami z divadelného prostredia, tvorivé dielne, semináre, tematické výstavy, hudobné koncerty, uvedenie poštovej pečiatky, pešia púť s posolstvom pre Biskupský úrad na Nitriansky hrad, alebo cyklopúť do Gorazdova. Niektoré programové aktivity sa z dôvodu pandemických opatrení realizovali prevažne v online priestore. Napriek tomu však festival na vysokej úrovni a dôstojne oslávil a priblížil aktivity kresťanského divadla na Slovensku, či dosiahnutú umeleckú úroveň divadelných súborov, ale ponúkol aj nové poznatky a skúsenosti pre rozvoj kresťanského divadla a pre záujemcov, ktorí sa mu na Slovensku venujú. Víťazom súťažnej prehliadky tohto ročníka festivalu kresťanského divadla sa stal divadelný súbor Rondo Preseľany s inscenáciou pod názvom „Preseľanská komédia o Boháčovi a Lazárovi“.

Festival vyvrcholil v nedeľu 1. augusta pri kaplnke na Gorazdove pontifikálnou sv. omšou, ktorú celebroval miestny rodák, biskup – ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek. Spolu s ním koncelebrovali žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, miestny dekan a farár Peter Michalov a vojenskí, policajní, hasičskí a väzenskí kapláni z celého Slovenska. Sv. omša bola v tomto roku venovaná aj 30. výročia biskupskej vysviacky hlavného celebranta Mons. Františka Rábeka. Na liturgickej slávnosti boli popri širokej verejnosti prítomní aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica so svojim sprievodom, ale aj predstavitelia okolitých miestnych samospráv, či ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Mons. Rábek sa vo svojej homílii venoval osobnosti sv. Gorazda v súvislosti s misiou sv. Cyrila a Metoda, ako aj blížiacej sa návšteve Sv. Otca na Slovensku, k čomu v závere svojej homílie povedal: “ Modlime sa i na príhovor svätého Gorazda, jeho spoločníkov i našich Vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda,  aby sme podľa ich príkladu prejavovali plnú dôveru nástupcovi svätého Petra a plnili sme naše životné poslanie v jednote s viditeľnou hlavou Cirkvi.“

Gorazdov Močenok vznikol v roku 1993, pod názvom „Celonárodný festival biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok“. K priamym usporiadateľom prvého ročníka sa prihlásili: Združenie divadelných ochotníkov Slovenska Martin, Matica slovenská Martin, Spolok sv. Vojtecha Trnava, Biskupský úrad Nitra, Regionálne kultúrne stredisko Nitra a Obecný úrad Močenok. Festival v nasledujúcich rokoch jeho pôsobenia navštívilo mnoho divadelných súborov, súťažných aj nesúťažných, z domácej, ale i zahraničnej scény, stovky účastníkov, ktorí sa pasívne, ale i aktívne zapájali do festivalu v rôznych tvorivých dielňach, ktoré boli a sú jeho súčasťou dodnes. Divadelné súbory so súťažnými predstaveniami mali v niektorých ročníkoch možnosť postúpiť na Scénickú žatvu do Martina. Festival pravidelne navštevujú aj profesionáli z divadelných kruhov, ktorí sa zúčastňujú ako porotcovia pri hodnotení divadiel, ale aj ako vzácni hostia. Poslaním festivalu, ako už jeho názov napovedá, je osveta kresťanského divadla, no v prvom rade úcta k sv. Gorazdovi, žiakovi vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ktorého rodný dom stál podľa historických poznatkov práve neďaleko obce Močenok – v časti Gorazdov. Tu je možné vidieť význam názvu „Gorazdov Močenok“.