Skupina asýrskych kresťanov v katedrále v Nitre na Omši na Pamiatku Pánovej večere

Nitra (24. marca) Niekoľko asýrskych kresťanov, ktorí po udelení azylu bývajú v Nitre, sa na Zelený štvrtok zúčastnilo v nitrianskej katedrále svätej omše na pamiatku Pánovej večere. Na začiatku bohoslužby ich v spoločenstve prítomných veriacich privítal hlavný celebrant, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Medzi koncelebrantmi bol aj katolícky kňaz z ich krajiny, otec Araam Romeel Hanna. Svojim rodákom sa v rámci homílie prihovoril v arabskom jazyku. Jednému z irackých kresťanov, generálny vikár Mons. Peter Brodek, počas slávenia Eucharistie (v rámci tradičného obradu) umyl nohy. 

Miroslav Lyko