Šľachetné gesto birmovancov z Nitry – Zobora

Birmovanci z farnosti sv. Urbana na Zobore v Nitre, ktorí 29. septembra 2019 prijali sviatosť kresťanskej dospelosti pomazaním rukou nitrianskeho veľprepošta Mons. Štefana Valla, rozhodli pod vedením miestneho farára Vdp. Milana Poláka o charitatívnom použití tradičnej finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila počas birmovnej slávnosti. Prostriedky ktoré sa vyzbierali v celkovej výške 700 €, rozdelili na polovicu a 350 € darovali jednej rodine so zdravotne postihnutým dieťaťom na podporu jeho liečby,  a 350 € do Hospicu domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre na podporu paliatívnej starostlivosti o nevyliečiteľne chorých končiacich svoju pozemskú púť. Symbolicky tak vyjadrili úctu k životu, ako začínajúcemu, tak aj končiacemu a v praxi tak prejavili kresťanskú lásku k blížnemu. V mene birmovancov finančný dar riaditeľke hospicu MUDr. Leone Šóthovej odovzdala birmovankyňa Lenka Križanová. Príklad 22 mladých chlapcov a dievčat je hodným nasledovania aj pre iné skupiny birmovancov v diecéze, ktorých prijatie sviatosti birmovania ešte len čaká v najbližších dňoch.