Slávenie 1. výročia obnovenia Bratstva Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Pri príležitosti prvého výročia obnovenia Bratstva Kristovej krvi Rektorát Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozýva nových záujemcov o prijatie do Bratstva Kristovej krvi  na vigíliu slávnosti Krista Kráľa,  ktorá sa bude konať dňa 25. novembra 2023 o 18,00 hod. Slávnosti bude predchádzať zápis do Bratstva a liturgická príprava o 16,30 hod. v kláštornej kaplnke. Ďalšie informácie môžete získať u rektora baziliky alebo na stránke kláštora. Slávnosti bude predsedať Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor Baziliky sv. Benedikta opáta.

Bazilika sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku uchováva relikviu Kristovej krvi od roku 1483. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák dekrétom z 20. novembra 2022, v deň slávnosti Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme obnovil a schválil združenie veriacich „Bratstvo Kristovej krvi“. Cieľom bratstva je čo najviac pochopiť cenu Kristovej krvi, ktorú za nás obetoval, zamilovať si ju i zužitkovať pre dobro vlastnej duše. Viac informácií je možné nájsť na stránke klastorbenadik.nrb.sk.