Slávenie jubilea 900 rokov Rádu premonštrátov – pozvánka

Prvou adventnou nedeľou začína rehoľný  Rád premonštrátov oslavy 900. Jubilea svojho založenia sv. Norbertom. V rámci programu premonštráti pozývajú na osobitné pútnické víkendy všetky skupiny veriacich, ktorých stretávajú v okolí svojho pôsobenia: veriacich hovoriacich maďarským či nemeckým jazykom, veriacich vyznávajúcich tradičný rímsky rítus a gréckokatolíkov.

Program jednotlivých podujatí bude zverejňovaný priebežne. V prípade záujmu o jednotlivé podujatia, či ďalšie informácie, kontaktujte opátstvo v Jasove na kontaktoch:  tel. +421 911 649 345, www.opatstvojasov.sk  www.900.opatstvojasov.sk

Slávenie Jubilea je obohatené o milosť plnomocných odpustkov, ktoré môžu veriaci získať za obvyklých podmienok v Opátskom chráme v Jasove, v Chráme Najsvätejšej Trojice v Košiciach a v Prepoštskom chráme sv. Kríža v Lelese.

V Nitrianskej diecéze sú to chrámy v Jasovej, Dubníku, Rúbani a v Kolte.