Slávenie Nedele utrpenia Pána v nitrianskej katedrále

Nitra (14. apríla) Slávenie Veľkého týždňa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre začal diecézny biskup Mons. Viliam Judák svätou omšou na Kvetnú nedeľu.

Na začiatku, na nádvorí pred chrámom, požehnal ratolesti. Po slávnostnom vstupe, za spevu „Hosanna Synovi Dávidovmu“ v podaní katedrálneho speváckeho zboru Psallite Deo, nasledovala svätá omša, vrátane spievaných pašií. Nitriansky biskup v homílii podčiarkol, že tak ako v Ježišovom prípade nemalo utrpenie a smrť posledné slovo, pretože prišlo veľkonočné ráno a nastal nový život, tak to platí aj pre každého človeka, ktorý spája ťažkosti života s Kristovým krížom. Prítomných veriacich povzbudil, aby počas nasledujúcich dní venovali viac času modlitbe, rozjímaniu a aby prichádzali na obrady počas Veľkonočného trojdnia. 

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha