Slávenie Porciunkuly v Nových Zámkoch s nitrianskym biskupom Viliamom

4. augusta 2022 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Na tradičnú púť a slávnosť Panny Márie Anjelskej v Porciunkule do Nových Zámkov 1. augusta 2022 zavítal aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na pozvanie rektora miestneho františkánskeho Kostola Stigmatizácie sv. Františka P. Patrika Massea Golhu spolu s ďalšími kňazmi a pátrami miestneho františkánskeho kláštora celebroval v podvečer slávnostnú sv. omšu za hojnej účasti miestnych veriacich, medzi ktorými však nechýbali ani pútnici z Nitrianskeho, Komárňanského a Šalianskeho okresu. Vo svojom príhovore sa biskup Viliam venoval zmyslu a významu tajomstva Porciunkuli v živote sv. Františka, ale aj pre život človeka v súčasnosti, hodnote chrámu pre duchovný život veriacich, ako aj možnosti čerpania Božích milostí vďaka odpustkom z veľkej pokladnice Cirkvi. Ako povedal: „Cirkev má veľkú pokladnicu milosti, do ktorej aj my môžeme prispievať tým, keď konáme dobré skutky, keď sa zapierame, konáme pokánie, keď sa usilujeme o lepší život…Chrám je vizitkou ľudí v dedinách a mestách, ktorí okolo neho žijú. Chrám je chrámom, keď sú tam živé bytosti a sú miestom, kde sa máme posväcovať, aj iných a tento svet. Preto milujme tento chrám ,aby sme tu nachádzali nový život.“  Novozámocká Porciunkula má svoju dlhoročnú tradíciu a popri sv. omšiach v slovenskom a maďarskom jazyku bola súčasťou programu aj v tomto roku krížová cesta na miestnu Kalváriu, či celonočné modlitbové bdenie vo františkánskom kostole.