Slávenie svätých omší za život v Nitrianskej diecéze v mesiaci marec 2021

Z iniciatívy koordinátora sekcie kultúry života a na návrh predsedu Bioetickej subkomisie KBS, dnes už zosnulého bývalého spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku, bola na plenárnom zasadnutí KBS ešte v roku 2012 odsúhlasená iniciatíva slávenia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života. Do jej realizácie sa každoročne zapájajú jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac sú sväté omše slávené v inej diecéze. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti. Aktuálne sú pre koronavírusovú pandémiu slávené bez účasti verejnosti.

V rámci slávenia svätých omší za život na Slovensku obetovaných na úmysel „Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine“ sa tak budú v Nitrianskej diecéze sväté omše na tento úmysel sláviť v mesiaci marec 2021 v jednotlivých farských chrámoch a kaplnkách nasledovne:

Rozpis slávenia svätých omší za život v Nitrianskej diecéze – marec 2021

Dátum sv. omše Dekanát Farnosť/Kostol Čas sv. omše
 1.3. 2021 Bánovce nad Bebravou Farský kostol Bánovce n/Bebravou 18.00
 2.3. 2021 Bošany Farský kostol Bošany 7.00
 3.3. 2021 Hronský Beňadik Farský kostol Starý Tekov 17.30
 4.3. 2021 Lužianky Farský kostol Výčapy-Opatovce 17.30
 5.3. 2021 Močenok Farský kostol Močenok 18.00
 6.3. 2021 Nemšová Farský kostol Nemšová 8.00
 7.3. 2021 Nitra Farský kostol Nitra-Dolné mesto 7.30
 8.3. 2021 Nitrianske Rudno Farský kostol Zliechov 8.00
 9.3. 2021 Nové Zámky Farský kostol Dvory nad Žitavou 18.00
10.3. 2021 Radošina Farský kostol Urmince 7.30
11.3. 2021 Štúrovo Farský úrad Štúrovo 17.30
12.3. 2021 Šurany Farský kostol Bánov 17.00
13.3. 2021 Topoľčany Farský kostol Topoľčany 8.00
14.3. 2021 Trenčín Diecézna Svätyňa Skalka 16.00
15.3. 2021 Vráble Farský kostol Nevidzany 17.00
16.3. 2021 Zlaté Moravce Farský kostol Tesárske Mlyňany 18.00
17.3. 2021 Želiezovce Farský kostol Čaka 18.00
18.3. 2021 Mons. Viliam Judák Nitra-Hrad          7.30
19.3. 2021 Michal Rajec Nitra-Katedrála          7.00
20.3. 2021 František Šútor Nitra-Katedrála          7.00
21.3. 2021 Mons. Marian Šuráb Nitra-Katedrála          9.00
22.3. 2021 Marcel Cíbik Nitra-Katedrála          7.00
23.3. 2021 Jozef Plutinský Nitra-Hrad          7.30
24.3. 2021 Mons. Peter Brodek Hronský Beňadik-kláštor          8.00
25.3. 2021 Mons. Štefan Vallo Nitra-Katedrála          7.00
26.3. 2021 Mons. Marián Dragúň Nitra-Kňazský seminár          7.15
27.3. 2021 Miroslav Cimerák Nitra-kaplnka u Sestier karmelitánok          7.30
28.3. 2021 Miroslav Šidlo Nitra-Kňazský seminár          7.15
29.3. 2021 Miroslav Šidlo Nitra-Kňazský seminár          7.15
30.3.2021 Marcel Cíbik Nitra-Katedrála 7.00
31.3. 2021 Martin Štofko Nitra-Katedrála          7.00