Slávnosť Božieho tela na Svätoplukovom námestí v Nitre

Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa v nedeľu 7. júna 2015 konala svätá omša z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Stovkám veriacich zo všetkých nitrianskych katolíckych farností v homílii pripomenul, že procesia na sviatok Božieho tela dostáva novú dimenziu a novú hĺbku. „Lebo to nie je iba vykročenie k Pánovi eucharistickým slávením, ale ona je kráčaním s Pánom. Teda Pán, ktorý sa stal našim chlebom, sa práve takto stáva míľnikom, našou cestou, ktorá nás vedie“, povedal nitriansky biskup. Pozval prítomných, aby boli Kristovými svedkami všade, kde sa nachádzajú. „V Ježišovi nájdeme mieru a cieľ našich ciest. Tam je princíp, ktorý pomáha zdolávať cesty a necesty nášho života“, dodal hlavný celebrant. Na konci homílie predniesol modlitbu za obyvateľov Nitry: „Požehnaj, Pane, prosíme, naše mesto, jeho obyvateľov a zachovaj nás vo svojej láske a milosti“. 

Po svätej omši pokračovala bohoslužba eucharistickým sprievodom po Kupeckej ulici až ku kostolíku Na Vŕšku. 

Krátke video TU

Viac fotografií vo Fotogalérii

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA