Slávnosť Božieho Tela na nitrianskom námestí

Nitra (18. júna) Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa 18. júna 2017 konala svätá omša z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Za prítomnosti kňazov pôsobiacich v meste pod Zoborom a niekoľko tisíc veriacich jej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Súčasťou bohoslužby bola procesia s najsvätejšou Oltárnou sviatosťou cez Kupeckú ulicu ku kostolu svätého Michala, odkiaľ hlavný celebrant udelil prítomným i celému mestu eucharistické požehnanie.

Nitriansky biskup počas svätej omše v homílii hovoril o chlebe a o víne ako o pozemských daroch, ktoré majú svoju prirodzenú symboliku a ktoré si Pán Ježiš vybral ako dary, v ktorých sa ľuďom dáva on sám. „Aké úžasné je, že si zvolil chlieb a víno ako znak obety svojho života, lebo chlieb a víno, kalich a spoločenstvo vo Večeradle, predovšetkým však gestá delenia a lámania, už sami za seba hovoria o tom, čo tým chcel zdôrazniť“, povedal. Podčiarkol, že keďže sa na vzniku chleba podieľa mnoho ľudí, „rozpráva o spoločenstve, o tom, že my ľudia sme odkázaní jeden na druhého a to najkrajšie, čo možno s chlebom urobiť je, jesť ho spoločne, navzájom sa oň deliť. (…) Tak chlieb hovorí o dobrote Stvoriteľa, o lámaní , delení a rozdávaní a o spoločenstve, ale aj o základnom zákone života, že my ľudia sme odkázaní  jeden na druhého.“ Podľa slov Mons. Viliama Judáka, Ježiš bol „človekom ako chlieb. Po celý svoj život sa rozdával. Svoj čas, svoju silu, svoju lásku, a tým daroval život pre druhých. Na konci dáva svoj život. Jeho obeta na kríži daruje zmierenie, vytvára prechod cez nepreniknuteľný múr smrti, umožňuje nám prístup k večnému životu. Preto je Chlebom života“, vysvetlil biskup. Apeloval na prítomných, aby sa pre nich Eucharistia nestala zvykom, niečím samozrejmým, pretože je vždy veľkým darom. „Preto slávenie Eucharistie a prijímanie Tela a Krvi Pána Ježiša nás pojíma do tohto  priateľstva, do spojenectva proti smrti, ale aj proti zlu, proti nenávisti, proti násiliu, proti ničeniu, proti beznádeji. Robí z nás nových ľudí a keď prijímame Krista, akoby transplantoval svoje Srdce do nášho. To je veľká devíza (…) ktorú si chceme aj dnes uvedomiť, hoci sme hriešni a nestáli v dobrom. Chceme sa pokloniť Kristovi v Eucharistii, chceme ho prosiť o našu živú vieru, aby kráčal s nami v tomto našom pozemskom živote“, povedal hlavný celebrant na záver homílie.

Celý text homílie TU

Procesiu Božieho Tela sprevádzali modlitby a spevy zúčastnených, desiatky prvoprijímajúcich detí, skauti, vojaci a veriaci zo všetkých šiestich nitrianskych rímskokatolíckych farností.

Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha

photo-8photo-17photo-27photo-44photo-54photo-62photo-80photo-83photo-87