Slávnosť Božieho Tela v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Rímsko-katolícky farský úrad a správa Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozývajú záujemcov na slávenie sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Bazilike sv. Benedikta, ktoré sa bude konať 14. júna 2020 so začiatkom o 10.00 hod.

Hlavným  celebrantom slávnostnej svätej Omše bude Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy. Súčasťou slávnosti bude aj Eucharistická procesia.

Slávnosť bude v priamom prenose vysielať aj RTVS. Všetci sú srdečne pozvaní. T.U.