Slávnosť Krista Kráľa v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa, ktorá je poslednou nedeľou cirkevného roka. Pri tejto príležitosti sa 21. novembra 2021 v Hronskom Beňadiku v Bazilike sv. Benedikta opáta uskutoční slávnosť spojená s účasťou mladých. Sv. omšu o 11,00 hod bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Po jej skončení sa uskutoční krátke stretnutie s mládežou v sýpke kláštora.

V piatok 26. novembra 2021 o 18,00 hod bude v Bazilike sv. Benedikta opáta sv. omšu celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení požehná novootvorené priestory opátskeho krídla. Všetci sú srdečne pozvaní. Prosíme o rešpektovanie aktuálne platných protipandemických opatrení.