Slávnosť Krista Kráľa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma

19. marca 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy, Katedrála, Pozvánky

Nitra (18. novembra) Na slávnosť Krista Kráľa, 20. novembra 2016, sa v nitrianskom katedrálnom chráme uskutoční niekoľko bohoslužieb:

7.00 svätá omša

9.00 pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

po svätej omši – vystavenie najsvätejšej Oltárnej sviatosti na verejnú celodennú poklonu

16.00 modlitba posvätného ruženca, zakončenie adorácie modlitbou zasvätenia Kristovi Kráľovi

17.00 vešpery

Veriaci si zároveň v tento deň pripomenú výročie posvätenia tohto biskupského chrámu.

Miroslav Lyko