Slávnosť Krista Kráľa v nitrianskej katedrále

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre na slávnosť Krista Kráľa 22. novembra 2015 celebroval svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Pred úkonom kajúcnosti pripomenul, že „všetci,  ktorí milujeme Krista, jeho hodnoty, tvoríme Božie kráľovstvo alebo aspoň prezentujeme časť z neho“. Povzbudil veriacich, aby „sa nadchli pre tieto hodnoty, aby (…) načerpali z Božej pokladnice milosti, ktoré nás potom budú obohacovať aj v každodennom živote“.

Homíliu začal názormi niektorých ľudí, podľa ktorých „aj u nás je veľa katolíkov, ktorí by sa dali charakterizovať nie ako RK – rímski katolíci, ale ako KV – katolík s výhradami. Počujeme často, že som kresťan, som katolík, ale… „. A nitriansky biskup pokračoval: „Pri slávení dnešného tajomstva – už po deväťdesiaty krát – sa mnohí aspoň v duchu pýtajú: Sú králi stále aktuálni? Azda v rozprávke alebo figúrky na predvádzanie. Ale ako panovníci, to sotva. Ak je to tak, natíska sa otázka, či dnešný sviatok Krista Kráľa nepatrí k takým rediktom, ktoré dnes prístup k viere skôr zamedzujú. Mal by sa teda zrušiť?“, spýtal sa hlavný celebrant. V ďalšej časti homílie rozobral situáciu z čias proroka Daniela.

Podnetom k zavedeniu dnešného sviatku Krista Kráľa bolo, podľa slov Mons. Viliama Judáka, 1600. výročie konca Nicejského koncilu. „V roku 1925 sa konala teda slávnosť pri príležitosti 1600. výročia tohto koncilu. Aby sa podčiarkol význam Krista, zvolil sa pre neho titul – Kráľ. Bolo to práve sedem rokov od skončenia Prvej svetovej vojny. Práve ňou síce zanikli niektoré kráľovské ríše, ale predstava kráľa ako suverénneho panovníka bola ešte živá“.  Kristus Kráľ bol pre mnohých katolíkov jediným vodcom a to aj v čase diktatúr.

„Kristus môže byť síce zosmiešňovaný, lebo podľa kritérií tohto sveta je bezmocný. Veď pre svet sa počíta sila vojska alebo moc kapitálu. Nič z toho Kristus nemôže predložiť, a preto sa mohol pýtať Stalin počas Druhej svetovej vojny: Koľko divízií má pápež? Naozaj, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A predsa práve preto kladie iné kritériá. Definovať teda kráľovstvo, ktoré Ježiš hlásal, nie je jednoduché. Hoci Ježiš o kráľovstve veľa hovoril, pravdupovediac, bola to centrálna téma jeho hlásania, nikde ho striktne nedefinoval. Popisoval ho podobenstvami a prirovnaniami, ale definíciu o svojom kráľovstve nám nedal. Preto by sa mohlo zdať paradoxným, usilovať sa o kráľovstvo a nevedieť, čo to vlastne kráľovstvo je“. Nitriansky biskup však vysvetlil, že „toto kráľovstvo je totožné s kráľom. To znamená, že vyzerá tak ako vyzerá Ježiš. Ak chceme poznať jeho charakteristiku, potom sa pozrime na Ježiša a on nám ukáže aj kritériá, podľa ktorých sa máme aj my formovať, aby sme boli plnoprávnymi členmi Božieho kráľovstva“. Poukázal na slová svätého Pavla, ktorý chápal Božie kráľovstvo nie ako jedlo a nápoj, ale ako spravodlivosť, pokoj, radosť. „Tieto hodnoty máme prežívať v Duchu Svätom. (…) Kráľovstvo Božie je možné zakúsiť ako dar, ktorý je predchuťou vecí budúcich, ktoré budú vo večnosti jestvovať v plnosti. (…) Ježišovo kráľovstvo je v duši každého z nás, je živým medzi ľuďmi tam, kde niet hriechu. To platí aj o našom svete a čase. Ježišovo kráľovstvo je stávajúce sa a prichádzajúce. Ráta s našou spoluprácou. Táto láska nie je sterilnou sentimentálnosťou. Spočíva v uznaní Boha za jediného Pána života a v prijatí druhého. Aj vtedy, keď zdanlivo na tomto svete prehrávame. Tí ľudia, ktorí tak konajú – a verím, že nás je tu veľa – ktorí sa usilujeme napriek svojej slabosti robiť dobro nielen z vypočítavosti, čo za to, ale konáme tak, pretože sme na ceste do neba. Vieme, že tieto hodnoty získame len tak s pomocou Božou, ak ich budeme žiť“.

V závere nitriansky biskup, vrátiac sa k tomu, čím homíliu začal, povedal: „Aj voči tomu, čo prežívame každý deň, aj voči tomu, čo nás čaká v budúcnosti sa naozaj vyplatí sláviť sviatok Krista Kráľa. Pretože dáva nášmu kresťanstvu, nášmu životu, zmysel. Kiež aj my máme dostatok sily, ochoty a odvahy svedčiť o Božom kráľovstve. O dobre ako o našom cieli a našej odmene“.

Liturgiu obohatil spevácky zbor Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna, ktorý si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia.

Po svätej omši nasledovalo vystavenie najsvätejšej Oltárnej sviatosti na celodennú verejnú poklonu. Celodenný duchovný program skončili slávnostné vešpery.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva