Slávnosť Kristovho tela a krvi v Nitre

23. marca 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (3. júna) Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa v nedeľu 3. júna 2018 konala svätá omša z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Prítomní boli veriaci spolu so svojimi kňazmi zo všetkých šiestich rímskokatolíckych farností mesta pod Zoborom.

Hlavný celebrant v homílii prítomným veriacim pripomenul, že majú byť živou monštranciou, ktorá nesie Krista v tomto svete. Podčiarkol, že čím vzácnejší obsah, tým krajšia a vhodnejšia má byť schránka. Tou schránkou je človek, stvorený na Boží obraz, ktorý pristupuje na sväté prijímanie. A tohto človeka to aj zaväzuje k náležitému kresťanskému životu.

Súčasťou bohoslužby bola aj procesia s Oltárnou sviatosťou s tradičnými štyrmi zastaveniami. Od miesta svätej omše cez Kupeckú ulicu až ku kostolíku svätého Michala Na Vŕšku. 

Miroslav Lyko