Slávnosť ku cti sv. Antona s požehnaním ľalijí a refektára v Nitre – pozvánka

Farnosť Nitra -Horné mesto srdečne pozýva na liturgickú slávnosť ku cti sv. Antona spojenú s požehnaním ľalijí a obnoveného refektára bývalého františkánskeho kláštora, ktorá sa uskutoční dňa 13. júna 2023 vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla – Františkáni v Nitre. Hlavným celebrantom sv. omše bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Všetci sú srdečne vítaní!