Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho v Nitre na Lukovom dvore

V areáli Duchovného centra v Nitre na Lukovom Dvore sa z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho konala 12. júna 2015 slávnostná svätá omša. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o Božej láske k ľuďom, o ktorej bola reč už v Starom zákone (prvé čítanie zo slávnosti z Knihy proroka Ozeáša), no ktorá sa v plnej miere prejavila v Ježišovi Kristovi a v jeho prebodnutom srdci. 

Pôsobivý bol obetný sprievod so sestrami – členkami kongregácie Dcér Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pochádzajúcich z ostrova Kiribati v Tichom oceáne. 

Po svätej omši sa konala krátka odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Oltárnou sviatosťou. 

Miroslav Lyko

VIDEO TU

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA