Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nitre – pozvánka

V Kostole sv. Ladislava (Piaristi) v Nitre bude dňa 23. júna 2019 nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s kňazmi z nitrianskych farností celebrovať slávnostnú sv. omšu pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po skončení sv. omše sa uskutoční procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou z Piaristického kostola, po Farskej ulici až ku Kostolu sv. Michala na Vŕšku. Všetci sú srdečne pozvaní.