Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom Dvore s apoštolský nunciom na Slovensku – pozvánka

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú všetkých veriacich na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku v parku Duchovného centra na Lukovom dvore, 16. júna o 17:30 hod. Pred sv. omšou bude od 15,00 hod. adorácia a možnosť pristúpenia k sviatosti pokánia. Po sv. omši sú všetci srdečne pozvaní na tradičné agapé. V prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine – informácia o zmene miesta by bola včas aktualizovaná na našej webovej stránke www.misionari.sk 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA