Slávnosť obnovenia rehoľných sľubov v Spoločnosti Božieho Slova – pozvánka

Misionári Spoločnosti Božieho pozývajú na slávnosť Obnovenia rehoľných sľubov v Spoločnosti Božieho Slova, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. septembra 2019 počas sv. omše o 9.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Rehoľné zasvätenie obnovia spolubratia Lukáš Hanúsek (Pezinok, SR) Dávid Kancián (Košice, SR) Peter Nguyen Van Luong (Vietnam) Peter Nguyen Duc Thinh (Vietnam) a Václav Plánka (Karolínka, ČR).