Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Mechovičke – pozvánka

Farnosť Nadlice pozýva 15. septembra 2022 mariánskych ctiteľov pri príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska do Rajčian na Mechovičku. Program sa začína 09,30 hod pobožnosťou Krížovej cesty. O 10,30 hod. bude slávnostnú sv. omšu celebrovať ThDr. Pavol Linet, PhD. farár farnosti Ostratice. Všetci sú srdečne pozvaní.