Slávnosť sv. Gorazda v Močenku

Močenok (24. júla) V Močenku sa od 21. júla konal celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Úvodným podujatím bolo odovzdanie festivalového posolstva na Nitrianskom hrade. Symbolická púť po ceste solúnskych bratov z Močenku do Nitry trvala päť hodín. Pútnikov prijal a požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V nedeľu 24. júla sa v parku pred miestnym Farským kostolom svätého Klimenta konala slávnostná svätá omša. Celebroval ju Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pri príležitosti 25. výročia svojej biskupskej vysviacky.

V homílii hovoril o transplantácii Božieho Ducha, Ducha života, pomocou ktorého človek dokáže zvládnuť život aj v súčasnom svete a premôcť všetky nebezpečenstvá a zlá, ktoré sa doslova niekedy na neho valia. „Aby takéto niečo bolo úspešné, organizmus musí s tým transplantovaným darom spolupracovať. K našej spolupráci patrí aj to, aby sme zostávali včlenení do toho organizmu, ktorý svätý Pavol nazýva Kristovo tajomné telo – to je Cirkev. Duch Svätý oživuje nielen nás ako jednotlivcov, ale celé spoločenstvo Cirkvi a v ňom pôsobí. A my len natoľko môžeme s duchom Svätým spolupracovať, nakoľko žijeme v jednote s Cirkvou. To je veľká úloha a veľká výzva“, povedal Mons. František Rábek.  Podľa jeho slov bol svätý Gorazd sprostredkovateľom Božieho Ducha pre ľudí svojej doby.

Pred záverečným požehnaním prečítal spišský biskup Mons. Štefan Sečka gratulačný list Svätého Otca Františka pri príležitosti 25. výročia biskupskej konsekrácie vojenského ordinára.

Keďže Mons. František Rábek bol od svojej kňazskej vysviacky (r. 1972) kňazom Nitrianskej diecézy a v rokoch 1991 – 2003 aj nitrianskym pomocným biskupom, Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, mu vyslovil v mene Nitrianskej diecézy poďakovanie: „Aj keď nemožno vstúpiť dvakrát do tej istej rieky – ako hovorí filozof, predsa aj o Tebe by mohli platiť a platia slová svätého Metoda: Toto je vašej zeme slobodný muž, učený, pravoverný. Ja Ti ďakujem za všetky obety a služby na území našej diecézy, prajem Ti, aby Ťa tieto dary sprevádzali naďalej a na príhovor svätého Gorazda nech Ťa Pán požehnáva“.

Peter Sýkora / Miroslav Lyko