Oslava sv. Vincenta de Paul v provinciálnom dome sestier Vincentiek v Nitre

Pri príležitosti spomienky sv. Vincenta de Paul sa v provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre na Šindolke 27. septembra 2023 uskutočnilo slávenie, ktorým si sestry Vincentky aj s členmi Vincentskej rodiny uctili svojho zakladateľa. Súčasťou slávenia boli večerné chvály pod vedením P. Jozefa Mroceka, CM, provinciálneho direktora spoločnosti a následná slávnostná svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák za účasti kňazov Misijnej spoločnosti, kňazov a bohoslovcov z Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, členov vincentskej rodiny a veriacich z Nitry a okolia. Mons. Judák sa vo svojom príhovore venoval osobnosti, zásluhám a príkladu sv. Vincenta de Paul. Ako povedal: „Za Vincenta hovoria dobré skutky. Bol otcom chudobných, galejníkov, nájdencov, duševne chorých… Bol zakladateľom bratstiev kresťanskej lásky, dcér kresťanskej lásky, misijnej spoločnosti, inšpirátor misií v mnohých krajinách, obnoviteľ francúzskeho kléru, bojovník proti hladu a vojne… a mnohého ďalšieho“. Biskup Viliam tiež povedal, že na Slovensku cítiť ducha tejto charizmy aj cez jedného zo synov sv. Vincenta, ktorým bol aj P. Ján Hutyra, CM. Ako biskup Viliam povedal: „Bol to človek s kvalitami už od mladosti. Za kňaza bol vysvätený 19. júla 1936, kedy sa v tej dobe slávil sviatok sv. Vincenta. P. Ján bol človek pevný, otvorený pre Boha i pre ľudí, mal silu otca i nehu matky, žil s Bohom, prijímal Kristovo posolstvo a žil z neho. Môže byť pre nás inšpiráciou ako žiť. Nenechal sa ovplyvniť ani ľudskou chválou ani zastrašovaním. Bol to muž činu, ktorý nestrácal pokoj ani v skúškach. Miloval Cirkev a svoj národ.“. Po skončení liturgickej slávnosti sa účastníci slávenia stretli v priateľskej a srdečnej atmosfére pri agapé a premiére dokumentárneho filmu s názvom „Hutyra“.