Slávnostné triduum vo farnosti Mužla

Mužľa (10. septembra) V dňoch 8. -10. septembra 2017 sa konalo slávnostné triduum z príležitosti 200. výročia konsekrácie Farského kostola Narodenia Panny Márie v Mužli a jeho následnom požehnaní, ktorému predchádzala komplexná rekonštrukcia.

Nedeľnú svätú omšu celebroval Mons. György Udvardy, biskup z Päťkostolia (Pécs, Maďarsko). Obnovený Farský kostol požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Biskup G. Udvardy v homílií poukázal na vernosť Pána Boha, ktorý plní svoj prísľub. Veď radostné posolstvo evanjelia sa naplnilo cez osobu Panny Márie, ktorá porodila Ježiša Krista. V obnovenom a požehnanom kostole sa podobne zjavuje Boží Syn, Ježiš Kristus, Emanuel, ktorý je Boh s nami. 

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák na konci svätej omše vyjadril radosť nad obnoveným chrámom. Vyslovil vďaku všetkým, ktorí prispeli k tomuto dielu. Najväčšou mierou prispela Obec Mužla, ďalej Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerstvo ľudských zdrojov) z Maďarska, Biskupský úrad v Nitre a mnohí dobrodinci.

Na slávnosti bol prítomný Miklós Soltész, štátny tajomník z Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku, ktorý v závere slávnosti poukázal na to, že na mnohých miestach v západnej Európe sa neobnovujú, ale naopak zatvárajú, predávajú kresťanské chrámy.  Vyjadril presvedčenie, že v strede Európy vzájomnou spoluprácou medzi Slovákmi, Maďarmi, Poliakmi, Chorvátmi a inými národmi je potrebné i možné zachovať a žiť našu kresťanskú vieru. Starosta Obce Mužla, Iván Farkas, tiež poďakoval dobrodincom za spoluprácu a vyjadril radosť, že najdominantnejšia budova v obci mohla byť obnovená. 

Farský kostol prešiel v rokoch 2013 – 2017 postupnou rekonštrukciou veže a strechy, odvodnením múrov, výmenou podlahy, okien a dverí, rekonštrukciou osvetlenia a interiérovou výmaľbou.

Spracoval: Iván Borka / Miroslav Lyko

Foto: Róbert Boósz

 muzsla_megaldas-20170910-108muzsla_megaldas-20170910-11muzsla_megaldas-20170910-30muzsla_megaldas-20170910-39muzsla_megaldas-20170910-66muzsla_megaldas-20170910-143