Slávnostné Veni Sancte v Nitre so seminaristami piatich diecéz

V katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 19. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné Veni Sancte spojené so vzývaním Ducha Svätého pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2023/2024 na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Slávnostnú svätú omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s banskobystrickým biskupom Mons. Mariánom Chovancom, žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom, domácim nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom, dekanom fakulty Jozefom Jančovičom a ďalšími kňazmi z radov akademických funkcionárov, vysokoškolských pedagógov a predstavených Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre za účasti 58 seminaristov oboch seminárov a piatich diecéz západnej cirkevnej provincie. Bratislavský arcibiskup metropolita a veľký kancelár fakulty Mons. Stanislav Zvolenský sa pre ochorenie nemohol zúčastniť, ale aj v jeho mene všetkých hneď v úvode slávnosti pozdravil a privítal nitriansky biskup Viliam Judák. Zvlášť seminaristov z Bratislavy povzbudil, aby sa v nitrianskom seminári cítili ako doma a vytvorili s nitrianskymi seminaristami vzájomné bratské spoločenstvo, ako sv. Cyril a Metod a ich žiak sv. Gorazd. Biskup Viliam sa aj vo svojej homílii obracal najmä na seminaristov s myšlienkami a príkladmi k ich životnej ceste povolania podľa príkladu Ježiša Krista. V závere im preto odkázal: „Vložte do zápasu s vedou a vierou celú svoju mladosť, energiu a entuziazmus, a zotrvajte vo svojich predsavzatiach a ideáloch, aj vtedy keď vaše kritické poznanie bude iné. Čas vysokoškolského štúdia a formácie, čas mladosti je čas darovaný vám, využite ho preto múdro a statočne. Vyplatí sa to. Žiť pravdu a v pravde študovať v slobode a zodpovednosti, nebyť objektom a osobnosťou, je stále príťažlivý a realizovateľný program študenta teológa a bohoslovca budúceho kňaza. Nech vás všetkých sprevádza Božie požehnanie a k tomu vám všetkým aj pedagógom a zamestnancom fakulty želám vnímavé srdce pre Ježišovu výzvu – učte sa odo mňa, ja som tichý a pokorný srdcom.“ Po liturgickej slávnosti pokračoval program otvorenia akademického roka v aule Kňazského seminára sv. Gorazda zasadnutím vedenia fakulty a akademickej obce, príhovorom doc. ThDr. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD., dekana fakulty a Lectio Magistralis doc. Petra Marečka. Nechýbalo privítanie a predstavenie nových študentov 1. ročníka a program bol zakončený pedagogickou poradou.

Nitra a nitriansky Kňazský seminár sv. Gorazda sa pre rekonštrukciu bratislavského Seminára sv. Cyrila  Metoda v Bratislave tak minimálne na dva roky stanú domovom a miestom štúdií a duchovnej formácie aj pre 16 seminaristov Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Spolu so 42 seminaristami Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy budú tvoriť bratské spoločenstvo pod vedením súčasného rektora nitrianskeho seminára Mons. Mariána Dragúňa. Moderné a po všetkých stránkach vybavené priestory nitrianskeho seminára s výborným zázemím pre duchovný život, štúdium, formáciu, ale aj relax, šport, kultúrne a spoločenské vyžitie, naviac v kombinácii s posvätnou pôdou a miestami starobylej Nitry ako Betleheme kresťanstva na Slovensku sú zárukou, že tu všetci budú maximálne spokojní a úspešné dospejú k svojmu životnému cieľu stať sa Kristovými kňazmi. T.U.

Foto: David Makáň