Slávnostným Veni Sancte sa začal nový akademický rok v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

V katedrále sv. Emeráma v Nitre sa 22. septembra 2021  konalo slávnostné Veni Sancte  pri príležitosti začiatku nového akademického roku. Zúčastnili sa na ňom predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda,  vysokoškolskí  pedagógovia, a samozrejme seminaristi z Nitrianskej, Banskobystrickej a Žilinskej diecézy. Hlavným celebrantom sv. omše bol v tomto roku nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Spolu s ním koncelebrovali žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec a pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Biskup Galis ako slávnostný kazateľ vo svojom príhovore povzbudil seminaristov k tomu, aby si vytvárali otvorený a úprimný vzťah so svojimi biskupmi a zároveň medzi sebou, aby raz mohli zakusovať jednotu kňazského spoločenstva. K tomu je potrebné pochopiť prvenstvo obety aj vo formácii. Poukázal na príklad sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, ktorému je zasvätená nitrianska katedrála a ktorého sviatok sa v tento deň v slávil. Biskup  Galis pripomenul seminaristom aj slová Svätého Otca pápeža Františka, ktoré adresoval biskupom, kňazom, seminaristom a zasväteným osobám v Katedrále sv. Martina v Bratislave, a tiež poukázal na správnu formáciu seminaristov. Po skončení sv. omše sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda konala pedagogická rada. Slávnostné otvorenie nového akademického roka sa pre aktuálne platné protipandemické opatrenia neuskutočnilo.