Slovenskí a českí biskupi v nitrianskej katedrále

Nitra (10. apríla) V Nitre sa na spoločnom rokovaní stretli slovenskí a českí katolícki biskupi. Súčasťou ich programu bola 10. apríla 2018 svätá omša v miestnej Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Predsedal jej arcibiskup pražský a prímas český Dominik kardinál Duka.

Homíliu predniesol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na začiatku poukázal na prvých kresťanov, ktorých skutky vzbudzovali obdiv aj v očiach neveriacich. „Bola to predovšetkým praktizovaná láska a ochota pomáhať“.  A pokračoval: „Sme svedkami doby, kedy  nielen slová o novom narodení z Ducha, ktoré sme počuli v evanjeliu (por. Jn 3, 5), ale aj o zrodení života ako takého, narážajú na bezprecedentnú hluchotu či hrubú netoleranciu od tých, ktorí ju vyžadujú práve od nás, keď sa hlásime k Božím hodnotám. (…) To nás však nemôže odradiť, pretože vieme, že cesta k pozitívnejšiemu obrazu Cirkvi nevedie cez zmeny v mediálnom marketingu. Má ísť o hĺbkovú zmenu a tá sa deje na úrovni srdca a duše. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32). Teda nevyhnutný je vždy náš návrat k prameňu Cirkvi. Máme teda prebývať pri obetovanom, trpiacom i oslávenom Kristovi, pri ňom hľadať inšpiráciu a najmä silu uskutočňovať v novom čase to, čo ontologicky nesieme vo svojej katolíckej DNA“. 

Biskup Viliam Judák v ďalšej časti svojho príhovoru pripomenul 100. výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky, 30. výročie Sviečkovej manifestácie, 25. výročie Slovenskej republiky a Českej republiky, výročie vzniku biskupských konferencií Slovenska i Česka, nedávne 40. výročie vzniku samostatnej slovenskej cirkevnej provincie a 1150. rokov od schválenia slovanského jazyka ako štvrtého liturgického jazyka. V tejto súvislosti zdôraznil, že sa musíme „starať o to, aby sme si zachovali vzácne duchovné dedičstvo a zároveň ho aktualizovali“.

Kardinál Dominik Duka pred záverečným požehnaním spomenul niektoré udalosti zo života veriacich v spoločnom štáte. „Boh odpusť tým, ktorých militantný ateizmus vyhnal vás, rehoľné sestry, do českého pohraničia, vyhnal vás, kňazov z gréckokatolíckej cirkvi a vaše rodiny. Naši spolubratia kňazi, rehoľníci obliekli uniformy PTP, ale tiež napĺňali väznice. Títo všetci nás zaväzujú, aby sme neutiekli z boja, pretože, moji drahí mladí priatelia, mier áno, ale nie prímerie na kolenách. Mier je obnova priateľstva a spravodlivosti. To je Ježišov pozdrav. Šalom. Mier, drahému Slovensku, mier Čechám, Morave a Slezsku. (…) Ďakujem, milá Nitra. Ďakujem vám, slovenskí bratia a sestry. Žili sme v spoločnom štáte a bola to často odvaha vašej viery. Spomeňme si na Velehrad 1985. My chceme pápeža. Kto to volal? Ako sme počuli z vtedajšieho presbytéria, to sú tie roby z Oravy. Nemáme sa za čo báť, nemáme sa prečo báť, nemáme sa prečo hanbiť“, dodal pražský arcibiskup.

Miroslav Lyko

viac fotografií TU