Slovenskí biskupi na jubilejnom 100. plenárnom zasadnutí KBS

V Dome Xaver v Badíne sa v dňoch 11. a 12. októbra 2021 konalo jubilejné 100. a tretie tohtoročné plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnili sa ho aj obaja nitrianski biskupi Mons. Viliam Judák a Mons. Peter Beňo. Spolu s ostatnými slovenskými biskupmi pod vedením predsedu KBS bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského zhodnotili aktuálnu situáciu Katolíckej cirkvi na Slovensku a zvlášť septembrovú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Hovorili aj o tom, kedy sa bude konať Národná ďakovná púť do Ríma za návštevu pápeža Františka na Slovensku. Biskupi pripravili a zaslali poďakovanie Svätému Otcovi, v mene svojom i všetkých veriacich.  Zároveň sa zhodli na potrebe zdôrazniť poďakovanie tým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení tejto vzácnej návštevy v tomto znení: „Vážime si a ďakujeme pani prezidentke Zuzane Čaputovej za pozvanie, ktoré Svätému Otcovi predložila, taktiež všetkým predstaviteľom Slovenskej republiky, ktorí sa k jej iniciatíve pridali. Ďakujeme za veľkú pomoc a podporu vláde Slovenskej republiky, jej jednotlivým rezortom ako aj pracovníkom prezidentskej kancelárie za dlhodobú ochotu a ústretovosť. Naše poďakovanie chceme zopakovať aj policajtom a vojakom, osobitným spôsobom predstaviteľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, taktiež hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie apoštolskej cesty. Samozrejme, ďakujeme autorom duchovnej prípravy, jednotlivým miestnym organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí odviedli výbornú službu. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Nech Pán Boh všetkých odmení a požehná!“

Biskupi rozhodli aj o tom, akou formou sa bude Cirkev na Slovensku zapájať do najbližšej synody, ktorá bude na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“, a ktorá sa bude konať aj na úrovni jednotlivých diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Generálny sekretariát KBS pripravil webovú stránku www.synoda.sk, ktorá bude slúžiť ako referenčný bod. Jednotlivé diecézy si určia kontaktné osoby, ktoré budú zodpovedné za organizáciu konzultačných stretnutí, pred-synodálneho zhromaždenia a prípravu diecéznej syntézy. Diecézne syntézy následne KBS spracuje do dokumentu, ktorý bude slúžiť pre Instrumentum laboris, teda prípravný materiál kontinentálnej fázu synody, nasledujúcej na prelome rokov 2022/2023. Liturgická komisia KBS predložila plénu nové vydanie Rímskeho misála. Biskupi odobrili možnosť jeho používania od začiatku nového liturgického roka, teda od 1. adventnej nedele 2021 (čo bude 28. novembra 2021), a jeho záväznosť od začiatku nového občianskeho roka (1. januára 2022). Biskupi ďakujú liturgickej komisii za prípravu misála a Spolku Svätého Vojtecha za jeho publikovanie. Biskupi sa zoznámili aj so slovenským prekladom dokumentu Ratio nationalis institutionis sacerdotalis pro Slovakia, ktorý je zameraný na výchovu, vzdelávanie a formáciu seminaristov. Biskupi sa venovali aj príprave Európskych sociálnych dní, ktoré budú konať v roku 2022 na Slovensku (17. – 20. marca 2022). Hovorili aj Národnom stretnutí mládeže T22 v Trenčíne a Svetových dňoch mládeže 2023 v Lisabone. Vypočuli si aj informáciu Pápežských misijných diel a informáciu o zámere postaviť sochu sv. Cyrila a Metoda.

Biskupi si všimli správy o vyhrážkach či dokonca útokoch na lekárov a odborníkov, ktorí sa angažujú v boji proti pandémii a jej dôsledkom. Takéto vyhrážky a útoky biskupi pokladajú za absolútne neprijateľné. Čosi také nijako nezodpovedá duchu Kristovho evanjelia, ani duchu spolunažívania v občianskej spoločnosti. Lekárom a odborníkom, ktorí sa stali terčami útokov biskupi vyjadrujú svoju blízkosť a podporu a prosia zároveň veriacich, aby žiadne prejavy nepriateľstva vo svojom okolí nedopustili.