Slovo nitrianskeho biskupa k púti ku sv. Svoradovi

Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra,

17. júl je deň, kedy v našej diecéze slávime sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom mesta Nitra.

Keď na začiatku 18. storočia mesto nivočil mor a viac ako tretina obyvateľov zahynula, naši predkovia sa k nemu utiekali a prosili, aby orodoval u Všemohúceho Boha o milosrdenstvo. 

V predvečer slávnosti prisľúbili pôst a v samotný deň slávnosti púť na Zobor, kde sa mali konať bohoslužby na jeho počesť.

Za takmer tristo rokov sa na tento prísľub pozabudlo a púte na Zobor ustali. Aj keď sa zvlášť v posledných rokoch bohoslužby na Zobore tešili hojnejšej prítomnosti pútnikov, predsa by sme chceli oživiť aj starobylú tradíciu a obnoviť púť na Zobor, spojenú s duchovnou prípravou.

Chcem Vás teda drahí bratia a sestry pozvať k púti na Zobor, ktorá sa bude konať v stredu 17. júla. Spoločne sa zhromaždíme o 17:00 pri zimnom štadióne v parku na Sihoti a v procesii budeme putovať ku ruinám Zoborského kláštora, kde o 19:00 budeme sláviť sv. omšu k úcte nášho patróna sv. Andreja-Svorada.

Zároveň Vás chcem pozvať aj k tomu, aby sme deň pred púťou, alebo aspoň večer, prežili ako čas pôstu a pokánia. Spoločne ho môžeme obetovať za nové kňazské povolania, tak veľmi potrebné pre našu diecézu.

Využívam túto príležitosť drahí bratia a sestry, aby som Vám poprial na začiatku letných prázdnin, aj požehnaný čas oddychu v Božej prítomnosti.

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup