Smútočné oznámenie – do večnosti nás predišla matka kňaza Lukáša Ložeka pani Anna Ložeková

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 3. februára 2023 nás vo veku nedožitých 71 rokov predišla do večnosti pani Anna Ložeková, matka nášho spolubrata vdp. Lukáša Ložeka, administrátora Farnosti Ladice. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v utorok 7. februára 2023 o 14:00 hod. vo Farskom kostole sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach. Telesné pozostatky zosnulej budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne.  R. I. P.