Smútočné oznámenie

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že 22. februára 2020 nás vo veku 86 rokov predišla do večnosti pani Terézia Madolová, matka dp. Miloslava Madolu, kňaza Nitrianskej diecézy.
Pohrebné obrady so svätou omšou budú v utorok 25. februára o 15.00 hod. v Chyzerovciach (Zlaté Moravce) na miestnom cintoríne.
R. I. P.