Smútočné oznámenie

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 6. marca 2020 nás vo veku 81 rokov predišla do večnosti pani Margita Trubačová, matka vdp. JUDr. ICLic. Branislava Trubača, kňaza Nitrianskej diecézy, t.č. pôsobiaceho v Bratislavskej arcidiecéze. Svätá omša, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady, sa uskutoční v stredu 11. marca 2020 o 14.00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Blatnom.

R. I. P.