Smútočné oznámenie – do večnosti nás predišiel pán Marcel Makovický

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 15. januára 2023 nás vo veku 69. rokov predišiel do večnosti pán Marcel Makovický, otec nášho spolubrata dp. Ľubomíra Makovického, výpomocného duchovného Farnosti Výčapy-Opatovce. Svätá omša za zomrelého bude v utorok 17. januára 2023 o 15:00 hod. vo Farskom kostole Premenenia Pána v Liskovej (pri Ružomberku). Po nej bude nasledovať posledná rozlúčka, pri ktorej budú telesné pozostatky zosnulého uložené do hrobu na miestnom cintoríne.  R. I. P.