Smútočné oznámenie – do večnosti nás predišla matka kňaza pani Oľga Vlasáková

S bolesťou v srdci, ale v nádeji na vzkriesenie oznamujeme, že dňa 15.1.2023 vo veku 92 rokov Pán povolal k sebe matku nášho kňaza Jozefa Vlasáka pani Oľgu Vlasákovú rod. Hollú. Sv. omša a pohrebné obrady sa budú konať v Kostole P. Márie Pomocnice kresťanov na cintoríne v Rači vo štvrtok 19. januára 2023 o 10,00 hod. R.I.P.