Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel don Bohuslav Mošať, SDB

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 7. júna 2023 nás vo veku 89 rokov predišiel do večnosti salezián don. Bohuslav Mošať SDB. V službe Pánovi v Cirkvi a v Saleziánskej kongregácii prežil 68 rokov rehoľného a 59 rokov kňazského života. Svätá omša za zosnulého a pohrebné obrady budú v stredu 14. júna 2023 o 15,00 hod. v kostole sv. Martina v Hrušovanoch, okres Topoľčany. Pán nech ho prijme do večnej radosti v nebi. R.I.P.