Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel kňaz Vdp. Miroslav Sobčák

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že kňaz Žilinskej diecézy a predtým Nitrianskej diecézy, veľadôstojný pán farár Miroslav Sobčák, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 23. decembra 2021 v 55. roku života a v 31. roku kňazstva. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, vo štvrtok 30. decembra 2021 o 13.00 h vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke. Pohrebné obrady budú následne pokračovať na miestnom cintoríne. R.I.P.