Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel otec kňazov pán Rudolf Michút

v duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 1. júna 2023 nás vo veku 85 rokov predišiel do večnosti pán Rudolf Michút, otec našich spolubratov, vdp. Jána Michúta, farára Farnosti Veľká Lehota a vdp. Rudolfa Michúta, duchovného správcu NsP v Považskej Bystrici (Žilinská diecéza).

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v pondelok  5. júna 2023 o 14:00 hod. v Kostole sv. Anny v Alekšinciach.Telesné pozostatky zosnulého budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne. R. I. P.