Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel pán Ivan Jozef Kopecký, otec kňaza Rudolfa Kopeckého. R.I.P.

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 31. októbra 2022 nás v 90. roku života predišiel do večnosti pán Ivan Jozef Kopecký, otec nášho spolubrata vdp. PhDr. Ing. Mgr. Rudolfa Kopeckého, farára Farnosti Branč. Svätá omša za zomrelého bude v pondelok 7. novembra 2022 o 14:00 hod. v Kostole sv. Ladislava (Piaristi) v Nitre. Po nej bude nasledovať posledná rozlúčka, pri ktorej budú telesné pozostatky zosnulého uložené do rodinnej hrobky na Mestskom cintoríne v Nitre. R.I.P.