Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel pán Ľudovít Hegyi

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 24. novembra 2021 nás v 65. roku života predišiel do večnosti pán Ľudovít Hegyi, otec dp. Petra Hegyiho, kaplána Farnosti Nové Zámky. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v sobotu 27. novembra 2021 o 13.00 hod. na cintoríne v Hurbanove – v miestnej časti Vék. Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia sa bude rozlúčka so zosnulým konať len za účasti najbližšej rodiny. Pamätajme na neho i jeho najbližších vo svojich modlitbách. R.I. P.