Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel pán Stanislav Pecha, otec kňaza Eduarda Pechu

S nádejou na večný život oznamujeme, že pán Stanislav Pecha, otec kňaza Eduarda Pechu odovzdal svoju dušu Pánovi. Svätá omša za zosnulého sa bude vo farskom kostole v Gbeloch konať vo štvrtok 22.septembra 2022 o 14,00 hod. Pohrebné obrady sa budú konať následne na miestnom cintoríne. R.I.P.