Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel kňaz Vdp. Róbert Hanuliak

S hlbokým zármutkom v srdci, no s vierou vo večný život a nekonečné Božie milosrdenstvo oznamujeme, že 11. septembra 2022, v 52. roku života a v 29. roku kňazstva zomrel veľadôstojný pán Róbert Hanuliak.
Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, v stredu 14. septembra o 13.00 hodine vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. Zosnulý bude pochovaný na cintoríne v Terchovej.
Requiescat in pace!