Smútočné oznámenie – do večnosti odišla matka kňaza pani Otília Vašková

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že vo veku 82 rokov nás predišla do večnosti pani Otília Vašková, matka vdp. Jozefa Markoviča, kňaza Nitrianskej diecézy, t.č. na odpočinku v Šaštíne-Strážach. Pohreb bude v sobotu 8. januára 2022 o 11.00 hod. na cintoríne v Sekuliach. R.I. P.